Skip to content Skip to navigation

Lekcje edukacyjne w Archiwum Państwowym w Bolesławcu

.

W listopadzie klasy pierwsze w zawodzie technik spedytor i technik ekonomista uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Archiwum Państwowym Oddział w Bolesławcu.
Młodzież uczestniczyła  w interesujących zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Panią Olgę Hałat - pracownika archiwum bolesławieckiego. Wykład dotyczył zasad archiwizowania dokumentacji. Uczniowie zobaczyli również nowoczesne pomieszczenia, w których przechowywane są liczne zbiory archiwalne. Zbiór Oddziału jest w całości zewidencjonowany i udostępniany także on-line na stronach archiwum. Oddział w Bolesławcu posiada materiały archiwalne od połowy XIII w. aż do okresu najnowszego. Najcenniejsze są archiwalia związane z dziejami Górnych Łużyc, które nie występują w żadnym innym archiwum w Polsce.
Uczniowie miel możliwość obejrzenia również czasowej wystawy „1977 – Rok z życia  Zakładów Górniczych „KONRAD” w Iwinach. Podczas wizyty w archiwum trwały także poszukania informacji o swoich przodkach. Dziękujemy Pani Oldze za bardzo interesujące i pełne zaangażowania lekcje.

 
Zdjęcie WhatsApp 2023-11-19 o 17.41.38_0dd3bca3.jpg

400482470_1003850107339319_4792075711521165229_n.jpg

370207957_272118975363993_2883778987116004509_n.jpg

376576428_1785174448585547_5433013228056111053_n.jpg

400467147_1473269689932500_4381901775868792572_n.jpg

399852095_320600877420793_7044961421123015541_n.jpg

399773920_745540884052432_5541512398157004264_n.jpg

399880396_213076168406805_9175686808057027120_n.jpg

399831940_175078478971257_7768022170970572119_n.jpg

403408269_301363336199686_4239724754054848430_n.jpg

371533269_855921789869264_272573022065068241_n.jpg

400101100_313372911461183_4005839069926242718_n.jpg

Zdjęcie WhatsApp 2023-11-19 o 17.41.38_2e019836.jpg

Zdjęcie WhatsApp 2023-11-19 o 17.41.37_76ebecd5.jpg

Zdjęcie WhatsApp 2023-11-19 o 17.41.37_c74c5834.jpg

Zdjęcie WhatsApp 2023-11-19 o 17.41.37_d069cc3d.jpg

.

 
Typ: 
Zwykła