Skip to content Skip to navigation

Lekcje z ZUS i Olimpiada ZUSowa

.

W tym roku szkolnym  klasa 3PTE realizuje projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS".  Tym samym klasy w zawodzie technik ekonomista przygotowują się do „Olimpiady ZUSowej”.
Wszyscy uczniowie biorący udział z projekcie mają dostęp do materiałów dydaktycznych (m.in. podręczników, quizów, filmów edukacyjnych).
„Lekcje z ZUS” to  projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych ludzi wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Lekcje z ZUS” jest udział uczniów naszej szkoły w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Już 28 listopada 2023 r. (wtorek) młodzież z całej Polski będzie uczestniczyć w I etapie Olimpiady, który odbędzie w trybie stacjonarnym o godzinie 13:00. Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się 30 uczniów. Trzymamy za Was kciuki!
 
Jak będzie wyglądał I etap (szkolny)
Na tym etapie niezbędna jest wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, która jest zawarta w „Lekcjach z ZUS materiały dla ucznia”.  Warto również sięgnąć do zagadnień powtórzeniowych, które znajdują się na FB Olimpiady.
Uczestnicy rozwiązują w swoich szkołach indywidualnie test (w formie pisemnej), który składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosi 30 minut.
Po ocenie testów, szkoła wyłania trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Stworzą oni zespół reprezentujący szkołę w II etapie (wojewódzkim).
Do drugiego etapu kwalifikuje się 20 zespołów z województwa, które w etapie szkolnym otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Szczegółowych informacji  dotyczących projektu oraz olimpiady udziela Pani Jolanta Mazur – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.
W załączeniu: Regulamin Olimpiady
Olimpiada ZUSowa.png

400719312_354863670532952_5141278981822817026_n.jpg

395579765_916058263411254_1269148697602082342_n.jpg

403354972_160973387064949_8616066906183646946_n.jpg

400448690_1088589259178902_1198252053149902782_n.jpg

387419567_1186673308957660_832989995199299976_n.jpg

399212031_1081197506405381_4434909936853769235_n.jpg

400329281_1520481158782424_1218650760708959393_n.jpg

.

Typ: 
Zwykła