Skip to content Skip to navigation

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

.

Wrocław 2021-11-22
 
 
 
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!
 
 
Trwa pandemia koronawirusa, dzienna liczba zachorowań utrzymuje się na wysokim poziomie. W ostatnich dniach na Dolnym Śląsku rośnie liczba jednostek oświaty pracujących zdalnie i hybrydowo. Naszą bronią są szczepienia (do których zachęcam) oraz cierpliwe i konsekwentne stosowanie zasad sanitarnych (o co bardzo proszę). Warto ze wszech miar utrzymać stacjonarne kształcenie i wychowanie, które jest naturalnym oraz najbardziej efektywnym stanem edukacji.
W sytuacji przedłużającej się epidemii musimy działać adekwatnie, pragmatycznie i odpowiedzialnie. Dlatego ważne jest, aby zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki wspartą przez Ministerstwo Zdrowia oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pediatrii „umożliwić uczniom, którzy nie zostali skierowani na kwarantannę lub izolację domową, udziału w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, a w miarę możliwości organizacyjnych (m.in. technicznych, lokalowych, kadrowych) także w zajęciach obowiązkowych w trybie stacjonarnym”. Powyższa rekomendacja nie przymusza do niczego dyrektorów, daje natomiast możliwości elastycznego działania w lokalnych warunkach, a także uwzględnienia próśb rodziców i uczniów.
Z całego serca dziękuję Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie oraz sumienną i owocną pracę w tych bezprecedensowo trudnych warunkach. Życzę zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Dbając o bliskich oraz podopiecznych i współpracowników nie zapominajcie o sobie – wszak już Publiusz Owidiusz Nazo, wybitny rzymski poeta (zasłynął pisząc elegie, spod jego pióra wyszła „Ars amandi” – „Sztuka kochania”) zauważył: „ Odpocznij. Pole, które odpoczęło, daje obfite plony.”.
 
Z wyrazami szacunku i serdecznością

 
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty
Typ: 
Zwykła