Skip to content Skip to navigation

List ministra Przemysława Czarnka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Przemysław Czarnek złożył nauczycielom oraz pracownikom oświaty najlepsze życzenia. W skierowanym do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych liście podkreślił jak ważna jest rola nauczycieli w procesie nauczania i wychowania.
 

 

 
 
 

Typ: 
Zwykła