Skip to content Skip to navigation

Międzynarodowe działania mobilności nauczycieli w Barcelonie w ramach projektu Erasmus+ „Innowacyjny nauczyciel”

.

Panie Magdalena Białobrzeska oraz Małgorzata Dyr miały okazję w dniach 22.11-26.11.2021r. wziąć udział w niezwykle wyjątkowych i inspirujących międzynarodowych działaniach mobilności nauczycieli, które odbywały się w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus+ „Innowacyjny nauczyciel” 2020-1-PL01-KA101-079499.
Podczas działań typu job-shadowing (obserwacja pracy w szkole) i teaching assignments (prowadzenie działalności dydaktycznej w szkole) Panie realizowały założenia projektowe poprzez:
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole średniej w Barcelonie
  • aktywną obserwację codziennych obowiązków wewnątrz organizacji edukacyjnej (formalnej i nieformalnej)
  • poznawanie specyfiki pracy nauczyciela oraz systemu oświaty w Hiszpanii
  • pogłębianie znajomości języka angielskiego, w tym specjalistycznego
  • doskonalenie umiejętności nauczycielskich
  • poznawanie nowych metod nauczania
  • wzmacnianie współpracy międzynarodowej
  • nawiązywanie międzynarodowych kontaktów
Zajęcia odbywały się w międzynarodowej szkole średniej pod nazwą Barcelona High School, gdzie na co dzień kształcą się uczniowie z różnych zakątków świata.
W trakcie pobytu nauczycielki miały okazję poznać sposoby realizacji programów edukacyjnych, ciekawe metody kształcenia i formy pracy. Wymiana doświadczeń pozwoliła na pogłębienie wiedzy i  motywacji do wprowadzenia dobrych praktyk i podzielenia się nimi ze społecznością szkoły zarówno hiszpańskiej jak i polskiej.
Podczas zajęć młodzież opowiadała w języku angielskim m.in. o sobie, szkole, Hiszpanii i jej mieszkańcach, miejscach wartych odwiedzenia w Barcelonie. Uczniowie mieli też okazję do poznania ciekawostek na temat Bolesławca i Polski, jej historii, tradycji i specjałów kulinarnych. Uczniowie zapytani o najbardziej znanych Polaków – wskazywali w pierwszej kolejności Roberta Lewandowskiego, ale także Jana Pawła II czy Fryderyka Chopina. Pani Magdalena Białobrzeska prowadziła również w języku angielskim lekcje chemii.
 
Każde działania, wynikające z obserwacji pracy nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych w innym systemie oświaty, prowadzenie zajęć edukacyjnych, dawały nauczycielom możliwość wymiany dobrych praktyk, nawiązania cennych międzynarodowych i wielokulturowych kontaktów i trwałej współpracy. Ponadto sprawiały uczestnikom mobilności wiele radości, ale przede wszystkim pozwolił na rozwój zawodowy również w kontekście kompetencji komunikacyjnych i językowych.

 
IMG_1682 (Copy).JPG

IMG_1865 (Copy).JPG

KNPP1208 (Copy).JPG

TEVQ8570 (Copy).JPG

IMG_1847 (Copy).JPG

NEBL1833 (Copy).JPG

VECQ9574 (Copy).JPG
.

Typ: 
Zwykła