Skip to content Skip to navigation

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

.

Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest obrońcom praw człowieka walczącym o poszanowanie praw człowieka.
W przeddzień święta w Bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu została przygotowana gazetka tematyczna. Odbyły się również zajęcia biblioteczne podczas, których przedstawiciele klasy 2PTŻ i 1TE zapoznali się z tematyką: Prawa Człowieka oraz Amnesty International. Amnesty International  czyli ogólnoświatowy ruch  ludzi, którzy działają na rzecz praw człowieka. Organizacja ta bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka. W oparciu o uzyskiwane informacje prowadzony jest szereg rozmaitych kampanii, poprzez które członkowie i członkinie Amnesty International podejmują realne oraz praktyczne działania w celu powstrzymania naruszeń praw człowieka i pomocy ofiarom tych naruszeń. Jedną z kampanii, która od wielu lat wpisana jest w działalność Amnesty International jest Maraton Pisania Listów. Podczas Maratonu wysyłane są apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane.
Historia pokazuje, jak wiele osób z różnych kontynentów i kultur wkładało wysiłek w działania zapewniające przestrzeganie praw i wolności człowieka. Wiele z tych osób doznało prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na zagadnienia współczesnego świata.

 
3_32.jpg

4_33.jpg

5_21.jpg

6_19.jpg

7_16.jpg

8_11.jpg

9_10.jpg

10_8.jpg

11_7.jpg

12_2.jpg

15_2.jpg

13_2.jpg

14_3.jpg

16_1.jpg

17_1.jpg

18_0.jpg

19_0.jpg

.

 
Typ: 
Zwykła