Skip to content Skip to navigation

Michał Fulara -przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta IX kadencji

.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu 12 maja 2022 roku, podczas I Inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta IX kadencji, na funkcję przewodniczącego został wybrany uczeń naszej szkoły Michał Fulara. Spotkanie odbyło się w Sali Rajców Ratusza. Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i wystąpieniu I Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz Koordynatora do współpracy Młodzieżowej Rady z Radą Miasta Bolesławiec, nastąpiło uroczyste ślubowanie radnych, po czym radni przystąpili do wyboru Prezydium Rady.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy Michałowi wielu sukcesów w pracy na rzecz interesów młodzieży, zdobywania cennego doświadczenia i wytrwałości.

.

Typ: 
Zwykła