Skip to content Skip to navigation

Nasi uczniowie w finale konkursu Technikon ESA !

.

Niezmiernie miło nam poinformować, że uczniowie klasy 3PRS :Michał Fulara, Huber Durtka, Dominik Kaleta, Mikołaj Krupa i Adam Rosiński pod opieką Pani Barbary Smoleńskiej dostali się do finału konkursu Technikon ESA.
Celem Konkursu Technikon ESA jest popularyzacja wśród uczestników wiedzy o powietrzu, jego zanieczyszczeniach i zmianie klimatu oraz rozpowszechnianie bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych w edukacji, a w szczególności: podniesienie wśród uczniów świadomości dotyczącej zanieczyszczenia powietrza; wywołanie aktywnej postawy młodych ludzi i podjęcia walki ze smogiem w kontekście zastosowania technologii związanej z profilem szkoły; rozwoju kompetencji cyfrowych i zachęcanie do korzystania z programów i urządzeń cyfrowych; rozwój kreatywności, wyobraźni i zachęta do pracy twórczej;  zainspirowanie nauczycieli do poruszania tematu zanieczyszczeń powietrza i cyberbezpieczeństwa oraz wyposażenia ich w materiały edukacyjne umożliwiające pracę z uczniami w tym zakresie;  rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów, m. in. krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za przyszłość;  upowszechnienie w środowisku szkolnym wydarzeń edukacyjnych tworzonych w ramach projektów realizowanych przez NASK PIB - Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).
Napisana przez grupę praca spotkała się z uznaniem komisji konkursowej i zagwarantowała naszym reprezentantom miejsce w ścisłym finale. Już dziś możemy się cieszyć z cennych nagród wywalczonych przez grupę dla szkoły.
20 marca 2023 roku Michał, Hubert, Dominik, Mikołaj i Adam będą walczyć w finale. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

.

Typ: 
Zwykła