Skip to content Skip to navigation

Nauczyciele dla Kresów – bolesławianka na rumuńskiej Bukowinie.

.

Nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego, a zarazem prezes bolesławieckiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich znalazła się w grupie 32 dolnośląskich wolontariuszy, którzy w dniach 21-23.10.2022 r. uczestniczyli w działaniach ma rumuńskiej Bukowinie w ramach projektu „Nauczyciele dla Kresów” realizowanego przez Fundację Studio Wschód, głównego koordynatora akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Wolontariusze odwiedzili Polaków mieszkających w rumuńskich miejscowościach – Plesza, Pojana Mikuli oraz Nowy Sołoniec. Mieszka tam już siódme pokolenie Polaków, którzy w 1834 roku przybyli na te ziemie i tu pozostali. Ich prara…wnuki, są dumni, że są Polakami, a kultywując polskie tradycje wzbogacają kulturę Rumunii.
Poza pięknymi krajobrazami Bukowiny, podziwialiśmy występy zespołów ludowych kultywujących polskie tradycje i kulturę oraz rozmawialiśmy z mieszkańcami – Polakami, którzy stanowią ok. 90% ludności. Obecnie w Rumunii mieszka ok. 7 tys. Polaków.
Mieliśmy również okazję poznać prezesa Związku Polaków w Rumunii, pana Gerwazego Longhera, który jest również posłem do Izby Deputowanych, niższej izby parlamentu Rumunii. Reprezentuje mniejszość polską, a swoją postawą i działalnością pomaga Polakom w Rumunii i sławi dobre imię Polski.
Wolontariusze mieszkali w Domu Polskim i pobliskim pensjonacie w Nowym Sołońcu.
W czasie gdy niezbędna jest pomoc dla mieszkańców objętej wojną Ukrainy, nie możemy zapominać o Polakach, którzy mieszkają w różnych krajach poza naszymi granicami. Każde spotkanie i kontakt z Polską przynosi im wiele emocji i wzruszeń. Z pewnością niewiele osób ma świadomość, że w wielu miejscach poza granicami naszego państwa, są czysto polskie miejscowości w których mieszkańcy mówią po polsku i kultywują polską kulturę i tradycje. Do takich miejscowości należą m.in. Nowy Sołoniec, Plesza i Pojana Mikuli położone na rumuńskiej Bukowinie.
W imieniu Fundacji Studio Wschód oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce publicznej nr 2022/4558/OR o nazwie „Niesienie pomocy Rodakom na Kresach i ofiarom wojny w Ukrainie w ramach akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, której organizatorem jest Fundacja Studio Wschód.
Zbiórka odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu
w dniach od 30 października do 01 listopada 2022 r.
 
Pokażmy, że pamiętamy o naszych rodakach.
  
1666634158821.jpg

1666634158804.jpg

1666634158840.jpg

1666634158859.jpg

1666634158924.jpg

1666634158940.jpg

1666634158972.jpg

1666634158988.jpg

1666638545638.jpg

1666634158723.jpg

1666634158744.jpg

1666634158683.jpg

1666634158764.jpg

1666634551691.jpg

.

Typ: 
Zwykła