Skip to content Skip to navigation

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Rynku Pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych liceum i technikum

.

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.
Współorganizatorem konkursu jest Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu.
I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych liceum i technikum z terenu powiatu bolesławieckiego.
 
Głównym celem konkursu jest kształtowanie aktywnej postawy młodych ludzi wobec życia zawodowego poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości osób młodych na temat rynku pracy, jego realiów, wymagań, sposobów poruszania się po nim, instytucji rynku pracy.
 
Wszystkie etapy konkursu obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z podstaw przedsiębiorczości  liceum i technikum.
 
Etap szkolny konkursu odbędzie się  15 marca 2023 r.
Termin zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie  do 10 lutego 2023 r.
Zgłoszenia do udziału przyjmuje Pani Jolanta Mazur

REGULAMIN KONKURSU

TEMATYKA KONKURSU
 

12-8694.png
 
Typ: 
Zwykła