Skip to content Skip to navigation

Niebanalny świat geografii

.

Niezmiernie miło jest nam ogłosić konkurs wiedzy geograficznej “Niebanalny świat geografii”, organizowany przez nauczycielkę geografii Panią Bogumiłę Sikorę wraz z uczniami. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
 
 Pierwszy etap konkursu polegał będzie na napisaniu przez zainteresowanych uczniów kilku pytań z zakresu dowolnej dziedziny geografii wraz z zaproponowanymi odpowiedziami.  Stworzone zestawy  należy przesłać na dedykowany konkursowi Classroom do końca grudnia 2021 roku. Więcej informacji odnośnie Classroom’u zostanie uzgodnione z zainteresowanymi. Za tę aktywność uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą o wadze 10%.
 
Drugi etap konkursu będzie miał miejsce na przełomie stycznia i lutego 2022 roku. Zainteresowani uczniowie wezmą udział w niebanalnym teście sprawdzającym poziom wiedzy geograficznej składającym się z 30 pytań.  Najlepsi z tego etapu  przejdą do 3 etapu Za tę aktywność uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą o wadze 30%.- za uzyskanie minimalnie 30 % poprawnych odpowiedzi, poniżej tego progu tak jak w 1 etapie.
 
W trzecim etapie konkursu, który przypadać będzie 21 marca (Dzień Wiosny) rozegramy finał 1 z najlepszych w formule Jeden z dziesięciu Uczniowie z najlepszymi wynikami zostaną nagrodzeni ocenami celującymi z przedmiotu o wadze 60%, inni uczestnicy tego etapu tak jak w etapie drugim
Typ: 
Zwykła