Skip to content Skip to navigation

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych w ZSOiZ w Bolesławcu

.

28 stycznia jest Dniem Ochrony Danych Osobowych (DODO), ustanowionym przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę Konwencji Rady Europy z 1981 roku, będącej najstarszym aktem prawnym regulującym sprawy związane z ochroną danych osobowych. Obchody tego święta mają na celu uwrażliwienie obywateli na potrzebę ochrony prywatności i danych osobowych w dobie tak dynamicznego rozwoju nowych technologii.
Z tej szczególnej okazji otrzymaliśmy list od Pana Jana Nowaka, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierowany do uczestników XIV edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, do wykorzystania w ramach organizowanych wydarzeń.
Nasza szkoła włącza się w te działania w związku z realizacją programu edukacyjnego "Twoje dane – Twoja sprawa" podejmując, w ramach obchodów Dnia, liczne aktywności stanowiące doskonałą platformę do inicjowania szerokiej dyskusji na temat kluczowej roli ochrony prywatności w cyfrowym świecie.
Jedną z takich aktywności był udział  webinarium dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Deepfake: fałszywa rzeczywistość w sieci – czy jesteś na to gotowy?” który odbył się 31 stycznia 2024 r. a uczestniczyła w min klasa 2TE.
Podczas zajęć z ekspertem Urzędu Ochrony Danych Osobowych uczniowie dowiedzieli się, jak skutecznie dbać o swoją prywatność w kontekście zagadnień, które kształtują współczesny świat cyfrowy:
  • Internet Rzeczy (IoT) – świat inteligentnych rozwiązań w urządzeniach.
  • Sztuczna Inteligencja (AI) – algorytmy, które uczą się samodzielnie i mogą wpływać na nasze codzienne życie.
  • Deepfake –  wyzwania, jakie przed nami stawia manipulacja w mediach, a odróżnienie prawdziwych treści od tych fałszywych jest coraz trudniejsze.
  • Chatboty –  funkcjonowanie i ich zastosowanie może stanowić zagrożenie dla prywatności.
Rzeczywistość rozszerzona (AR) i wirtualna (VR) –  obrazy sztucznej rzeczywistości stworzone przy wykorzystaniu technologii informatycznej czy systemów łączących świat rzeczywisty z generowanym komputerowo, jak zminimalizować zagrożenia i korzystać z technologii VR oraz AR w sposób bardziej bezpieczny. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań  dotyczących tematyki spotkania.
 
Wcześniej uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej w zawodzie technik spedytor  brali udział w cyklu ogólnopolskich zajęć „#ODOlekcje”, które są organizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w ramach XIV edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Tematy spotkań to:
  1. To nie są ślady na piasku - cyfrowa tożsamość i cyfrowa reputacja w kontekście ochrony naszej prywatności i danych osobowych.
  2. Twoje dane i sztuczna inteligencja
Po webinariach korzystając z pomysłów prelegentów oraz udostępnionych linków do stron internetowych uczniowie korzystali z praktycznych przykładów, wykorzystując „sztuczną inteligencję”, a także  „trenując” ją dla własnych potrzeb.
 
Z okazji Obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole ogłoszony został również konkurs plastyczny, którego w celem jest:
• zwiększenie świadomości dotyczącej cyberzagrożeń oraz umiejętności bezpiecznego korzystania
z internetu.
• zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony danych osobowych;
Tematy prac konkursowych (proszę wybrać jeden)
1) „Prawo do ochrony danych osobowych jako prawo człowieka”
2) „Twoje dane i sztuczna inteligencja”
Czas i miejsce trwania:
•  prace należy składać w nieprzekraczającym
terminie do 15 lutego 2024 r. w sekretariacie ZSOiZ im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu
Przebieg:
•  prace wykonane dowolną techniką i z dowolnych materiałów
•  format prac A4
•  uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę
•  do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa,
•  uczestnik zgłaszający pracę wykonaną w technice cyfrowej, jest zobowiązany do oddania pracy wydrukowanej i opisanej oraz przesłanie jej wersji elektronicznej na classroom kod dostępu e6vxz5w
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na classroomie konkursu oraz u nauczyciela Pani Jolanty Mazur.
Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 
Typ: 
Zwykła