Skip to content Skip to navigation

Obowiązujące obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
w związku z trudną sytuacją epidemiczną uczniowie wszystkich klas oraz słuchacze centrum kształcenia ustawicznego będą uczyć  się zdalnie do 18 kwietnia 2021 r.
Do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna będzie  udzielana na dotychczasowych zasadach, na terenie szkoły. Osoby potrzebujące wsparcia proszę o kontakt z  pedagogiem lub wychowawcą.

Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia,
Laura Słocka
dyrektor

 

Typ: 
Zwykła