Skip to content Skip to navigation

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły w maju

  • W dniach 4, 5, 6  maja  w szkole odbywać się będzie egzamin maturalny dla absolwentów Technikum nr 3. W związku z tym, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły, te dni są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum nr 3. Natomiast uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji.
  • Do 16 maja br. nauka pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu. Kształcenie praktyczne odbywać się będzie z godnie z planem hybrydowym, klasy mają wyznaczony dzień nauki stacjonarnej.
  • Od 17 maja br. uczniowie  i słuchacze CKU przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc. zdalnie/50 proc. stacjonarnie). Plan lekcji zostanie opublikowany do 13.05.2021 r.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze będą się uczyć stacjonarnie. Plan lekcji zostanie opublikowany w terminie do 27.05,2021 r.
  • Praktyki zawodowe będą  realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.
  • Uczniowie wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.
 
  • Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Typ: 
Zwykła