Skip to content Skip to navigation

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Weltsprachen Abitur

.

Dnia 26 października 2021 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Weltsprachen Abitur. Testy konkursowe zostały stworzone przez wydawnictwo Synapsa sp. z o.o. w oparciu o obowiązującą podstawę programową bazując na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach językowych wiodących wydawnictw na rynku.  Konkurs polegał na pisemnym rozwiązaniu testu, na który składało się 20 pytań, badających zakres rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, posiadanego słownictwa, zwrotów, komunikacji i gramatyki.
 
Nauczanie języków obcych w polskiej szkole od lat należy do najważniejszych aspektów edukacji. Umiejętność sprawnego komunikowania się w wielu językach jest nie tylko koniecznością na konkurencyjnym rynku pracy, ale pozwala też w życiu dorosłym na aktywny udział w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturowym globalnego świata.
Wyniki konkursu, ustalone przez niezależnych egzaminatorów, będą  stanowiły nieocenioną pomoc dla nauczycieli oceniających postępy swoich uczniów.
Za przygotowanie i organizację konkursu w szkole odpowiedzialna była pani Edyta Chomiaczewska.

 
248372552_354759733087342_2679790574161395009_n.jpg

248344239_411529853747696_1794945615662713400_n.jpg

248371658_594525761670854_2224000301713368746_n.jpg

248226527_845967796086246_6419019947622955193_n.jpg

248382316_426472838864675_9205177565075753993_n.jpg

248366969_3121940901409298_8141559005155977282_n.jpg

248326281_886021648716995_8942277550605529061_n.jpg

248351415_409218640729709_6793215910179353436_n.jpg
.

Typ: 
Zwykła