Skip to content Skip to navigation

Ogłoszenie o wynikach etapu szkolnego Konkursu o Rynku Pracy

.

15 marca 2023 r.  odbył się etap szkolny I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych liceum i technikum, którego organizatorem jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, a współorganizatorem Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu. Do konkursu przystąpiło 50 uczniów z klas: pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartych w zawodzie technik ekonomista.
Do etapu  powiatowego, który odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. zakwalifikowały się następujące osoby:
  1. Patrycja Pawlikowska, klasa 4PTE, 33 punkty
  2. Klaudia Burzawa, klasa 4PTE, 30 punktów
  3. Karolina Tylutka, klasa 1TE, 29 punktów
  4. Maja Górska, klasa 3PTE, 28 punktów
  5. Anna Jadach, klasa 4PTE, 28 punktów
  6. Alicja Gortych, klas 4PTE, 28 punktów
 
Głównym celem konkursu jest kształtowanie aktywnej postawy młodych ludzi wobec życia zawodowego poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości osób młodych na temat rynku pracy, jego realiów, wymagań, sposobów poruszania się po nim, instytucji rynku pracy.
Wszystkie etapy konkursu obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z podstaw przedsiębiorczości  liceum i technikum.

 
IMG-20230315-WA0003.jpg

IMG-20230315-WA0001.jpg

IMG-20230315-WA0000.jpg

.

Typ: 
Zwykła