Skip to content Skip to navigation

Ograniczenie funkcjonowania szkoły

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
, mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności
w kraju, wprowadza się następujące ograniczania w funkcjonowaniu ZSOiZ:

  1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. prowadzenie zajęć będzie się odbywało wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna będzie  udzielana na dotychczasowych zasadach, na terenie szkoły. Osoby potrzebujące wsparcia proszę o kontakt z  pedagogiem lub wychowawcą.
Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia,
Laura Słocka
dyrektor
 

Typ: 
Zwykła