Skip to content Skip to navigation

Olimpiada Języka Niemieckiego

.
Dnia 06.11.2023 odbyła się Olimpiada Języka Niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. W eliminacjach szkolnych wzięły udział uczennice piątych klas naszej szkoły.
Olimpiada przeprowadzana jest trzystopniowo:
1. stopień – eliminacje szkolne
2. stopień – eliminacje okręgowe
3. stopień – finał Olimpiady
Podstawowym celem Olimpiady Języka Niemieckiego jest zainteresowanie młodzieży językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Pogłębienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego ma służyć utrwaleniu pokojowego współistnienia pomiędzy narodami naszego kontynentu, lepszemu zrozumieniu odmiennych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i znaczenia dla wspólnego kształtu polityczno-geograficznego tego obszaru.
Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania.
W Olimpiadzie Języka Niemieckiego uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
Dziękujemy za udział w wydarzeniu oraz życzymy sukcesów w eliminacjach szkolnych.

377245341_847978467330549_5516918934081412392_n.jpg

370284301_2131555070523022_4865364304967871682_n.jpg

370072562_1345018362786353_5644766956897032315_n.jpg

368035321_656474529963608_5140971542555282668_n.jpg

368080605_884526219966085_1329922968345793514_n.jpg

377283633_871234057614911_1943468375168402623_n.jpg

370064725_1046442496700366_2579505266529745665_n.jpg

370286090_342556301797744_3286395592384792135_n.jpg

367747426_2051238315246311_4604513257593165808_n.jpg

.

Typ: 
Zwykła