Skip to content Skip to navigation

Olimpiada Statystyczna VIII edycja

.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do uczestnictwa w VIII edycji Olimpiady Statystycznej.  Organizatorem olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Celem zawodów jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analizy zjawisk społeczno-gospodarczych oraz rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
Olimpiada składa się z 3 etapów:
  1. Zawody szkolne – 8.11.2023
  2. Zawody Okręgowe – 6.12.2023
  3. Zawody Centralne – 28.02.2024
Olimpiada jest współfinansowana ze środków MEiN. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in. finaliści i laureaci będą przyjmowani na wiele prestiżowych uczelni z pominięciem procedury rekrutacyjnej.
 
Bliższych informacji nt. uczestnictwa oraz przygotowań do etapu szkolnego Olimpiady udziela Paweł Kruglik.

REGULAMIN

.

Typ: 
Zwykła