Skip to content Skip to navigation

OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI HOTELARSKICH

.

Motto Olimpiady Umiejętności Hotelarskich:
HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ​
 
Organizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Partnerem Olimpiady jest Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarstwo-gastronomiczno-turystycznych.
 
Głównymi celami Olimpiady są:
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa,
  • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów,
  • wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia,
  • poszerzanie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu,
  • zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych,
  • podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich,
  • integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża,
  • dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania przez uczniów umiejętności zawodowych.
 
Hasło edycji: KOMPETENCJE SPOŁECZNE KLUCZEM DO PROFESJONALNEJ OBSŁUGI GOŚCIA.
 
Etap szkolny Olimpiady Umiejętności Hotelarskich odbędzie się 25.10.2022r o godz.12.00 w pracowni Hottur.
 
Chętnych serdecznie zapraszam.
L. Hajduk

REGULAMIN

LITERATURA

.

 

Typ: 
Zwykła