Skip to content Skip to navigation

Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

.

13 grudnia 2022r w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze odbył się etap okręgowy  I Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Organizatorem  olimpiady jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  pod  patronatem  Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz Polskiej  Organizacji  Turystycznej.  Partnerem Olimpiady jest Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarstwo-gastronomiczno-turystycznych.
 
Hasło edycji: KOMPETENCJE SPOŁECZNE KLUCZEM DO PROFESJONALNEJ OBSŁUGI GOŚCIA
 
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice, Jagoda Iwaniec, laureatka Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej  z kl. 4 PGH  oraz Natasza Zarówna z kl. 3 PTH.
 
Zadania Olimpiady były dwuczęściowe:
•         Część pierwsza teoretyczna - polegała na rozwiązaniu 40 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności zdającego w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gościa w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz tematyki wiodącej - czas trwania 60 min;
•         Część druga praktyczna polegała na sprawdzeniu umiejętności (w tym z elementami języka angielskiego) w zakresie obsługi gościa hotelu w recepcji na podstawie   zdarzeń przedstawianych w zaprezentowanych filmowych scenkach symulacyjnych i opisanych w zadaniu studiach przypadku - czas trwania 60 minut.
 
Nasze uczennice świetnie sobie poradziły z zadaniami. Teraz wszyscy czekamy na wyniki z okręgów w całej Polski , które pozwolą wyłonić ścisłych 30 finalistów.
 
Gratulacje!

 
IMG_20221213_120917965 (Copy).jpg

IMG_20221213_115029913_BURST000_COVER (Copy).jpg

IMG_20221213_115237492 (Copy).jpg

IMG_20221213_115329647 (Copy).jpg

IMG_20221213_120926929_HDR (Copy).jpg

.

 
 

Typ: 
Zwykła