Skip to content Skip to navigation

Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką

.

28 marca 2023r. odbył się etap szkolny Olimpiady Zdrowia PCK, w tym roku organizowanej wraz z Biedronką. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego przystąpiło 25 osób z całej społeczności uczniowskiej.
Etap szkolny polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu wiedzy składającego się z 30 pytań, w ciągu 30 minut.
Zwyciężczynią etapu szkolnego w ZSOiZ została uczennica klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych – Kornelia Przybylska, uzyskując 26 punktów.
Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne poprzez:
1) kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,
2) pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie i środowisko naturalne,
3) inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie oraz dbałość o środowisko naturalne w środowisku szkolnym i lokalnym
Uczniowie w dalszych etapach konkurować będą z rówieśnikami z całej Polski o wartościowe nagrody, a jeden finalista ze szkoły średniej otrzyma indeks na wybraną uczelnię: Uniwersytetu Opolskiego lub Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia Kornelii!!!!

 
337307686_910119500108778_3579616389913097851_n.jpg

337146899_188277657294479_3287984677031555114_n.jpg

337349048_2316369965202362_326375917828686861_n.jpg

337974543_1606376139773037_2620211568530708264_n.jpg

.

Typ: 
Zwykła