Skip to content Skip to navigation

Organizacja pierwszego dnia wiosny w ZSOIZ

Plan dnia 21.03.2022
1. Godziny trwania:
- 1 do 3 lekcji według planu
- 4 do 8 integracja na sali gimastycznej
2. Harmonogram dnia:
- 1 do 3 lekcje odbywają się według planu
- 4 do 7 integracja na sali gimnastycznej:
➔ początek 4 lekcji uczniowie schodzą się do sali gimnastycznej wraz
z nauczycielami.
➔ krótkie przedstawienie całego wydarzenia.
➔ przydzielenie klas do poszczególnych zadań.
➔ klasy wykonują powierzone zadania.
➔ podsumowanie zadań
➔ przedstawienie opinii uczestników o całym dniu
➔ krótkie podsumowanie całego przedsięwzięcia.
➔ rozejście się klas.
3. Dzień bez plecaków:
Uczniowie przychodzą do szkoły z pełnym potrzebnym
wyposażeniem. Polega to na tym że uczniowie pakują się w coś co
nie jest plecakiem czy rzeczami plecakopodobnymi np. walizka,
torba na zakupy itp.
4. Zadania:
➔ przeciąganie liny
➔ ćwiczenie “cebula”
➔ zadanie “dwie prawdy, jedno kłamstwo”
➔ zadanie “kto tak jak ja”
➔ zadanie “rekwizyt”
➔ zadanie “węzeł”
➔ zadanie “zdjęcie”
➔ zadanie “kontynuowana historia”
➔ kalambury
➔ zdanie “szok elektryczny”
➔ zadanie “ bez słów”
5. Objaśnienie zadań:
- “cebula”- Dzielimy uczestników na dwie równe grupy. Prosimy, aby
stworzyli dwa okręgi (wewnętrzny i zewnętrzny) i ustawili się tak, aby
każdy miał parę. Uczestnicy stoją w nich twarzami do siebie. Zadaniem
stworzonej pary jest porozmawianie na podany przez prowadzącego
temat. Uczestnicy mają do dyspozycji minutę, następnie pada sygnał, że
należy przerwać rozmowy i zmienić pozycję. Zmiana pozycji następuje
w bardzo określony sposób. Podajemy instrukcję, że jeden z kręgów
(wewnętrzny albo zewnętrzny) przesuwa się o jedno zgodnie z ruchem
wskazówek zegara i podajemy nowy temat rozmowy.
- “dwie prawdy, jedno kłamstwo”- Prosimy, aby uczniowie
zapisali na kartce 3 informacje o sobie. Mają być to dwie prawdy i jedno
kłamstwo (w dowolnej kolejności) i podpisali swoje kartki. Wszystkie
kartki wrzucamy do czapki albo worka, losujemy kartki i głośno
odczytujemy. Zadaniem grupy jest odgadnąć, które zdania są
prawdziwe, a co jest kłamstwem.
- “kto tak jak ja” - Tworzymy krąg z krzeseł. Jedna osoba nie ma
krzesła i staje na środku. Wypowiada zdanie rozpoczynające się od
„Kto tak jak ja..”, a na jego zakończenie podaje jakąś cechę, np. „lubi
jeść pizzę”. Wszystkie osoby także posiadające tę cechę muszą zmienić
swoje miejsce. Należy to zrobić dość szybko, bo krzeseł jest o 1 mniej
niż uczestników zabawy. Warto umówić się z uczniami, aby wymieniane
cechy nie były widoczne na pierwszy rzut oka i nie dotyczyły wyglądu.
- “rekwizyt” - Dowolne drużyny otrzymują losowy przedmiot. Każda
grupa ma chwilę na wymyślenie jak największej liczby możliwych
zastosowań danego przedmiotu. Po ustalonym czasie drużyny po kolei
muszą zaprezentować bez użycia słów wymyślone przez siebie
zastosowania.
- “węzeł” - Wszyscy zamykają oczy, po czym wyciągają przed siebie
prawą rękę. Powoli zbliżają się do siebie z zamkniętymi oczami i łapią
pierwszą napotkaną dłoń. Następnie otwierają oczy i łapią drugą ręką
dłoń innej osoby, z którą nie są jeszcze złączeni. Gdy wszyscy
uczestnicy zostaną połączeni można zauważyć, że utworzyli solidny
węzeł ze swoich rąk i ciał.Zadaniem grupy jest rozwiązanie tego supła i
ustawienie się w „rozplątanym” kręgu. Podstawową zasadą jest zakaz
puszczania złapanych wcześniej rąk. Można za to obracać się, kucać,
przechodzić pod i nad ramionami tak jak podpowiada wyobraźnia.
- “zdjęcie” - Podziel grupę na zespoły po 4-5 osób i upewnij się, że
każdy z członków ma telefon z aparatem. Napisz listę rzeczy / obiektów
/ sytuacji / osób, które muszą schwytać na zdjęciu jako zespół. Lista
może być jednocześnie kreatywna i skomplikowana. W zależności od
poziomu trudności przydziel różne punkty za różne rzeczy na liście.
Przydziel konkretny limit czasowy, w którym zespoły muszą się
spotkać.
- “kontynuowana historia” - Aby stworzyć Opowiedzianą historię,
grupy stoją w szeregu. Jedna osoba może działać jako dyrygent, który
jest odpowiedzialny za przenoszenie historii. Pierwsza osoba zaczyna
historię od zdania np: „Michał poszedł do supermarketu, ponieważ …”
Teraz dyrygent nagle wskazuje kolejną osobę, która ma za zadanie
kontynuowanie historii:, „Potrzebował jajek do upieczenia ciasta na …”
Historia trwa tak długo, aż dyrygent uzna za słuszne by zakończyć lub
przez ustalona liczbę przejść.
Prowadzona historia jest ćwiczeniem słuchania, które wymaga od
każdego członka zespołu zwrócenia uwagi na to, co powiedzieli inni.
Podkreśla także znaczenie opowiedzenia płynnej historii oraz że do tego
potrzebna jest jedność i silna komunikacja.
- “szok elektryczny” - Drużyna ma za zadanie przejść z jednej
strony na drugą nad poziomo zawieszoną linką. Oczywiście, by było
trudniej cała drużyna musi mieć ze sobą cały czas kontakt fizyczny np.
poprzez trzymanie ręki na barku innego uczestnika, trzymanie się za
ręce itp.W przypadku gdy uczestnicy nie czuja się komfortowo z
kontaktem fizycznym można zastosować przedłużenie połączenia
innymi przedmiotami. Drużyna spełni swoje zadanie, gdy cała znajdzie
się po drugiej stronie nie rozłączona. Zadanie można realizować w kilku
oddzielnych grupach na czas.
- “bez słów” - Uczestnicy muszą jak najszybciej ustalić kolejność bez
użycia jakichkolwiek słów. Oczywiście można to śmiało urozmaicać i
dawać konkretne zadania: utworzenie ze swoich ciał litery G lub łodzi
podwodnej.
6. Opiekunowie
- klas: nauczyciele mający daną lekcję z klasy
- sala gimnastyczn: nauczyciele klas + nauczyciele wychowania
fizycznego
-
porządek na sali: samorząd +
Typ: 
Zwykła