Skip to content Skip to navigation

Organizacja pikniku na zajęciach języka niemieckiego.

.

W ostatnich dniach kwietnia odbyły się zajęcia języka niemieckiego z wykorzystaniem metody projektu. Celem pracy było zaplanowanie pikniku przez uczniów klasy I TŻH i I TE Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu. Ważnym aspektem pracy metodą projektu jest zintegrowanie uczniów i rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz pracy w grupie.
Każda grupa projektowa miała za zadanie przygotować propozycję programu pikniku oraz zająć się organizacją różnych aspektów wydarzenia. Każda grupa miała do wykonania określone zadania, takie jak przygotowanie listy zakupów, potraw, akcesoriów, potencjalnych atrakcji, zaprojektowanie plakatu, wybór odpowiedniej lokalizacji oraz ustalenie kosztów.
Podczas zajęć uczniowie omawiali różne pomysły i planowali poszczególne elementy pikniku. Wymieniali się opiniami i konsultowaliśmy decyzje, aby zapewnić udaną organizację imprezy. Grupy projektowe omawiały swoje propozycje i wybierały najlepsze rozwiązania. Zaproponowano różnorodne atrakcje, takie jak turniej piłki nożnej, mecz siatkówki, konkursy kulinarne oraz liczne zabawy i konkursy dla uczestników.
Kolejnym ważnym krokiem było ustalenie kosztów i sposobu finansowania imprezy. Grupy przygotowały kosztorysy, które obejmowały wszystkie potrzebne materiały i atrakcje.   Niektóre grupy ustaliły, że uczniowie będą mieli możliwość sprzedaży różnorodnych produktów podczas pikniku, co pomoże w pokryciu kosztów.
Na zakończenie zajęć omówiono plan dalszych działań oraz podsumowano dotychczasowy postęp prac. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w projektowanie pikniku i chętnie włączali się w dyskusję na temat różnych kwestii. Organizacja pikniku była także cennym doświadczeniem dla uczniów, którzy mieli okazję nauczyć się planowania i organizacji imprez, jak również pracy w grupie i rozwiązywania problemów.
Wnioski z projektu były bardzo pozytywne, a uczniowie byli zadowoleni z efektów swojej pracy. Zorganizowany piknik to nie tylko świetny sposób na spędzenie czasu z przyjaciółmi, ale także okazja do poszerzenia swoich umiejętności i rozwijania kompetencji społecznych.
Podsumowując, praca nad projektem związana z zaplanowaniem pikniku była bardzo owocna i dostarczyła uczniom wiele cennych doświadczeń związanych z organizacją wydarzeń. Wierzymy, że majowe pikniki  okażą się sukcesem i dostarczą uczestnikom wiele pozytywnych wrażeń.

 
340484412_3145486292417878_3857187968854681084_n.jpg

340355259_190358190532971_1595726137710121740_n.jpg

340331342_912113700005325_952608940802848235_n.jpg

340381107_918286189463409_5370202326734206428_n.jpg

340342014_782959213172655_727004287292538870_n.jpg

340383216_910068726893629_2060906001215190849_n.jpg

340435895_1057000408593391_9029366415938170130_n.jpg

340383216_624844739518729_3312964559456230656_n.jpg

340366565_644431520846886_770675589730726303_n.jpg

340334102_1224008364763877_8919867407572777119_n.jpg

340319520_544869551052395_6790116211787063738_n.jpg

340449407_2472690016221323_373648430700832610_n.jpg

340474898_195549789993143_7889468912684704692_n.jpg

340407793_190757117135280_6384655074638956953_n.jpg

340361204_2187518384774464_6530702922689917917_n.jpg

340464946_6776259985722363_3267641478450320340_n.jpg

340405770_156150460485205_3081158347922219005_n.jpg

340346989_763031425229813_7026670988772426523_n.jpg

340346994_530780165935373_8346881539684323116_n.jpg

340449409_1189720755054429_2013734720619843240_n.jpg

.

Typ: 
Zwykła