Skip to content Skip to navigation

Organizacja pracy od 17.05.2021

 
Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Zgodnie z zapowiedzią od 17 maja br. uczniowie  i słuchacze CKU przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc. zdalnie/50 proc. stacjonarnie). Plan lekcji został opublikowany  w zakładce: Plan lekcji- plan hybrydowy- plan hybrydowy od 17.05.2021 r.
Praktyki zawodowe będą  realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.
Uczniowie wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.
Na zielono zaznaczone są dni, w których nauka odbywa się w szkole (stacjonarnie).
Plan obowiązuje od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r.

 

Typ: 
Zwykła