Skip to content Skip to navigation

Organizacja pracy od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!
W kolejnym tygodniu zajęcia szkolne będą się odbywały na zasadach obecnie obowiązujących w tzw. systemie hybrydowym. Plan lekcji został opublikowany  w zakładce: Plan lekcji- plan hybrydowy- plan hybrydowy od 24.05.2021 r.
Praktyki zawodowe będą  realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.
Uczniowie wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.
Na zielono zaznaczone są dni, w których nauka odbywa się w szkole (stacjonarnie).
Plan obowiązuje od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r.
Pozdrawiam serdecznie,
Artur Kwiatkowski
Wicedyrektor

Typ: 
Zwykła