Skip to content Skip to navigation

Orlęta Lwowskie symbolem patriotyzmu dzieci i młodzieży – Spotkanie w Bolesławcu

.

14 listopada 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej- Centrum Wiedzy w Bolesławcu odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży poświęcone historii Orląt Lwowskich. Tym samym uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu z klasy 3 technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Barbara Gęsior i Kevin Błaszczyk, którzy realizowali projekt polsko-ukraiński w ubiegłym miesiącu, mieli okazję poznać akcje „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” Fundacji Studio Wschód, której celem jest krzewienie patriotyzmu i wiedzy historycznej na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią Barbarę Smoleńską- nauczycielkę przedmiotów zawodowych w ZSOiZ i jednocześnie Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.
Lwów stanowi ważne miasto zarówno dla Polaków jak i Ukraińców. Pierwotnie  miasto założone w XIII wieku przez Daniela Halickiego – księcia Rusi Halickiej doszczętnie spłonęło w czasie najazdu Lubarta w 1350 roku, 6 lat później ostatni władca dynastii Piastów Kazimierz Wielki stał się wtórnym założycielem miasta W okresie Rzeczypospolitej od jego murów odbijały się najazdy kozackie i tatarskie budując legendę Lwowa jako miasta zawsze wiernego Rzeczypospolitej.
Po upadku Rzeczypospolitej Lwów stał się centrum polskiej myśli niepodległościowej a następnie ukraińskiej myśli narodowej. We Lwowie powstało polskie harcerstwo, Ossolineum,  rozwijała się polska kultura i konspiracja. Zabór austriacki będący tyglem narodów musiał uznawać autonomię zamieszkujących ich narodów, gdyż w innym przypadku monarchia Habsburgów mogłaby niechybnie przyśpieszyć swój rozpad.
Pod koniec I wojny światowej Lwów etnicznie był zdominowany przez ludność polską, która stanowiła ponad 60% mieszkańców, 30 % stanowili Żydzi a resztę inne narodowości. Polska odzyskała niepodległość formalnie 11 listopada 1918 , jednak od 10 dni trwały już wówczas zażarte walki we Lwowie o zachowanie go w granicach odradzającej się Rzeczypospolitej.
Dawni zaborcy przegrali, Austro-Węgry się rozpadły, Niemcy zostały pokonane a carska Rosja przegrała z rewolucją bolszewicką.  Polacy we Lwowie nie postrzegali Ukraińców za większe zagrożenie, lekceważąc ich zamiary budowy niepodległej Ukrainy w postulowanych przez Ukraińców granicach. Celowo 1 listopada w dzień „Wszystkich Świętych” oddziały Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej zajęły Lwów. Wojska Polskiego wówczas we Lwowie nie było, większość polskich legionistów była daleko od Lwowa. Sytuacja była dramatyczna, miasto wydawało się stracone a na obszarze dawnego zaboru austriackiego stacjonowała dobrze wyekwipowana ponad 100 tysięczna armia Ukraińskich Strzelców Siczowych.
We Lwowie automatycznie wybuchło polskie powstanie, w pierwszych godzinach walk 1 listopada to głównie młodzież rzuciła się nie raz z przestarzałą bronią pochodzącą jeszcze z  czasów powstania styczniowego na żołnierzy ukraińskich. Zaciekły atak młodzieży miejskiej nazwanej później Orlętami Lwowskimi wywołał dezorientację i zaskoczenie wśród ukraińskich oddziałów. Pozwoliło to sformować obronę miasta, która w heroiczny sposób wytrzymała 21 dni do odsieczy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Postawa młodzieży miejskiej nie tylko pozwoliła obronić miasto ale walnie przyczyniła się do dalszych polskich zwycięstw w wojnie polsko-ukraińskiej, która zakończyła się wyznaczeniem południowo wschodniej granicy na rzece Zbrucz. Postawa Orląt stała się głośna w całej Europie w wyniku czego miasto Lwów zostało przez państwa zachodnie uznane jako własność państwa polskiego.
Uczniowie po zapoznaniu się z historią Orląt Lwowskich przez Barbarę Smoleńską – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południo-Wschodnich w Bolesławcu oraz Artura Sułkowskiego, który zagadnienie obrony Lwowa podejmował w ramach pracy dyplomowej w następnej części spotkania bliżej poznali akcje ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dowiedzieli się więcej o współczesnej polskiej diasporze na wschodzie oraz sposobach działania na jej rzecz.
W ramach akcji Fundacji Studio Wschód promowana i chroniona jest historia związana z dawnymi wschodnimi ziemiami Rzeczypospolitej, promowane są postawy społeczne i patriotyczne. Poprzez działania głównie na Ukrainie ale także na Litwie, Mołdawii i w Kazachstanie są obalane stereotypy i burzone mury między narodami, budowane są w zamian mosty porozumienia. Uczestnicy spotkania mogli na przykładzie akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” dowiedzieć się jak w innowacyjny sposób można poznawać historię i rozpowszechniać postawy patriotyczne.
Bolesławieccy uczniowie 1 listopada tradycyjnie brali udział w kweście na rzecz ratowania polskich mogił na wschodzie oraz pomocy dla ofiar wojny. Celem spotkania była również pomoc w organizowanym tam przez uczniów kole kresowym , którego celem będzie tworzenie i rozwijanie inicjatyw na rzecz wschodu.

 
1668453223337.jpg

1668453223319.jpg

1668453223159.jpg

1668453223139.jpg

1668453223353.jpg

1668453223302.jpg

1668453223283.jpg

1668453223243.jpg

1668453223222.jpg

1668453223201.jpg

1668453223180.jpg

.

Typ: 
Zwykła