Skip to content Skip to navigation

Pani Edyta Chomiaczewska laureatką konkursu „Kierunek – innowacja”.

.

Miło nam poinformować, że Pani Edyta Chomiaczewska- nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu (jako jedyna w województwie dolnośląskim na poziomie szkoły ponadpodstawowej) została laureatką konkursu „Kierunek – innowacja” organizowanego przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Konkurs polegał na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej przez niego w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 działalności innowacyjnej, stworzonego za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.
Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowane nowatorskich rozwiązań, oryginalna forma opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych, techniczna prezentacja opisu.
 
Serdecznie gratulujemy!

.

Typ: 
Zwykła