Skip to content Skip to navigation

Patriotyczna uroczystość w obecności Pocztu Sztandarowego ZSOiZ na bolesławieckim cmentarzu

.
Niecodzienne i poruszające uroczystości odbyły się Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu. Odsłonięto i poświęcono  pomnik nagrobny ppłk. Władysława Mroza.  Grób ppłk. Władysława Mroza , członka AK, Żołnierza Niezłomnego - odnowiony został z inicjatywy Władysława Olszewskiego przy współudziale instruktorów z hufca ZHP im. Szarych Szeregów, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, a wśród nich m.in. Edwarda Badeckiego z Kozińca i Leszka Żugaja z Żeliszowa.
Władysław Mróz w kampanii wrześniowej 1939 roku był dowódcą w stopniu majora 1. Batalionu w 5. Pułku Strzelców Podhalańskich. Nawiązaniem do dziedzictwa tradycji oddziałów podhalańskich jest umieszczenie na pomniku ppłk. Mroza symbolicznego kłobuka - kapelusza góralskiego, charakterystycznego elementu umundurowania podhalańczyka. Symboliczne odsłonięcie pomnika przypadło 1 września, w dniu 67. rocznicy śmierci bohaterskiego ppłk. Mroza.
Ppłk. Władysław Mróz ur. 23.03.1897 r. w Starym Sączu, należał do ruchu skautowego, brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej, dowódca 1. Batalionu 5. Pułku Strzelców Podhalańskich w kampanii wrześniowej 1939 r., komendant Inspektoratu AK w Drohobyczu, represjonowany przez UB. Do Bolesławca przybył we wrześniu 1945 r. Zmarł 1 września 1954 r. w Bolesławcu.
.
odsloniecie_pomnika_pplk_mroza_003.jpg

odsloniecie_pomnika_pplk_mroza_017.jpg

126828.jpg

241106743_2029592700523948_3856352925468713970_n.jpg

241121364_356702592777642_8033236216194350307_n.jpg

241132192_152850050266101_4608187783081052132_n.jpg

fot. Kazimierz Marczewski / Bolec.Info, Dariusz Łomański / ZSOiZ
.

 

 
Typ: 
Zwykła