Skip to content Skip to navigation

Potyczki z polszczyzną 2024 w ZSOiZ

.
21 lutego 2024 roku uczniowie Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu z klas: 1BKC, 3PTŻ, 4PTH i 5PGH z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wzięli udział na lekcjach języka polskiego z Panem Pawłem Domzalskim w „Potyczkach z polszczyzną 2024 ” przygotowanych przez zespół zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (kadra Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego). Po krótkim wprowadzeniu przez nauczyciela rozpoczęła się rywalizacja uczniowska na platformie Kahoot obejmująca pytania odnoszące się do znajomości:
– frazeologizmów,
– paronimów,
– ortografii,
– hiperonimów,
– gramatyki,
– archaizmów,
– interpunkcji,
– znajomości bohaterów lektur szkolnych
– autorów tekstów literackich.
 
W rywalizacji wzięło udział 80 uczniów. W każdej klasie wyłoniono 3 najlepszych.
 
5PGH:
Kornelia Przybylska        19418 pkt.
Oliwia Markowska          17989 pkt.
Zofia Becherowska         17939 pkt.
 
1BKC:
Wiktoria Baran                16056 pkt.
Magdakena Zięba            16066 pkt.
Liliana Fidor                   14897 pkt.
 
4PTH:
Paulina Mazur                 15814 pkt.
Wiktoria Drozdek            15242 pkt.
Natasza Zarówna             15207 pkt.
 
3PTŻ
Magdalena Szlachta        15351 pkt.
Kornelia Kubusiak          15080 pkt.
Emilia Kondraciuk          14668 pkt.
 

 5_44.jpg

6_34.jpg

13_8.jpg

9_23.jpg

18_5.jpg

7_32.jpg

Typ: 
Zwykła