Skip to content Skip to navigation

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas III i IV

.

Informujemy, że Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas III i IV odbędzie się w najbliższy piątek, 3 grudnia, na 4 lekcji w sali 32.
 
Osoby chętne powinny zgłaszać się do nauczycieli języka angielskiego oraz wypełnić formularz zgody na udział w konkursie (do uzyskania u anglistów).
 
Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem
Treści ujęte w podstawie programowej języka angielskiego dla szkoły ponadpodstawowej na poziomie podstawowym w klasach III i IV: treści leksykalno-gramatyczne, treści realioznawcze (informacje geograficzne, święta i uroczystości, kulinaria, najsłynniejsze zabytki, znane postaci.)
 
Test zawiera zadania rozwijające kreatywność uczniów i twórcze myślenie.
 
Organizacja, przebieg i etapy konkursu
 
Konkurs prowadzony jest dla uczniów klas III i IV szkół ponadpodstawowych.
 
Uczniowie poszczególnych klas rozwiązują arkusze konkursowe zgodnie z zakresem tematycznym. Test trwa 60 minut. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują test leksykalno-gramatyczny z uwzględnieniem zadań sprawdzających poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem, znajomości funkcji językowych oraz środków językowych. Test obejmuje zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Suma punktów do zdobycia - 50
 
Konkurs przebiega w dwóch etapach: etap szkolny i etap powiatowy.
 
Do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów, jednak nie więcej niż trzy osoby z jednej szkoły. Jeżeli żaden uczeń nie uzyskał minimum 70% punktów możliwych do zdobycia, do etapu powiatowego kwalifikuje się uczeń z najwyższym wynikiem w danej szkole. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego ulega zwiększeniu.
.
Typ: 
Zwykła