Skip to content Skip to navigation

Publikacja list zakwalifikowanych na wybranych kierunkach w ZSOiZ

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych na wybranych kierunkach w ZSOiZ będa udostępnione 21.07.2022r. o godzinie 12:00 na tablicy ogłoszeń - parter szkoły

Typ: 
Zwykła