Skip to content Skip to navigation

Razem w klasie

.

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego przystąpił do programu Razem w Klasie, który skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest wspieranie pracy w klasach, do której dołączają osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy.  W ramach programu koordynatorzy szkolni: p. Edyta Chomiaczewska i p. Bogumiła Sikora wzięli udział w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach indywidualnych oraz w (S)pokoju  nauczycielskim - spotkaniach wspierających, dotyczących klas wielokulturowych, strategii przyjmowanych przez osoby z doświadczeniem uchodźczym w nowych klasach, adaptacji, radzenia sobie z nową sytuacją, metod integracji i budowania wzajemnych relacji. W ramach udziału szkoła otrzymała paczkę - pakiety bezpłatnych materiałów edukacyjnych dotyczących integracji i budowania międzykulturowej grupy, wsparcia psychologicznego, radzenia sobie ze stresem, przełamywania bariery językowej oraz zabawy wspierającej edukację.
Program Razem w Klasie jest realizowany w Polsce przez Fundację Szkoła z Klasą przy wsparciu Plan International.

 

348356227_771308687872323_4006015285143694757_n.jpg

348355240_584259390356089_7032801777679050079_n.jpg

348354608_1298548481013206_2731495750492960878_n.jpg

348356009_2477650045717298_5859222823463209514_n.jpg

348355373_270227955467028_2124515451410107745_n.jpg

348355384_805340591014628_5851004519213551132_n.jpg

348356434_893122315119169_1323150687406522597_n.jpg

.

Typ: 
Zwykła