Skip to content Skip to navigation

Realizacja kolejnego etapu projektu Erasmus + „Kreatywny zespół szkolny”

 

Kolejna grupa 7 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego rozpoczyna szkolenie międzynarodowe w Barcelonie w ramach realizacji projektu „Kreatywny zespół szkolny”. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat kreatywnych metod nauczania, poznawania swoich zasobów niezbędnych do osiągania celów zawodowych i osobistych, poszukiwania rozwiązań do zarządzania zajęciami dla nauczycieli, poznania technik budowania zespołu szkolnego czy wspierania uczniów o specjalnych potrzebach. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach programu Erasmus + „Kreatywny zespół szkolny” - KA101-66F4B212. Realizacja mobilności możliwa jest dzięki zaangażowaniu pani Laury Słockiej - dyrektora szkoły oraz pani Anny Nowak -   koordynatora projektu.

 

Typ: 
Zwykła