Skip to content Skip to navigation

Realizacja projektu „Kreatywny zespół szkolny”

.

Panie Magdalena Zeszutek oraz Anna Nowak w dniach 14.11-20.11.2021r., uczestniczyły w niezwykle wyjątkowych i inspirujących międzynarodowych działaniach mobilnościowych, które odbywały się w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus+ „Kreatywny zespół szkolny” 2019-1-PL01-KA101-063436.
Podczas mobilności typu job-shadowing (obserwacja pracy w szkole) i teaching assignments (prowadzenie działalności dydaktycznej w szkole) Panie realizowały założenia projektowe poprzez:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole hiszpańskiej
-  aktywną obserwację codziennych obowiązków wewnątrz organizacji edukacyjnej (formalnej i nieformalnej)
  • poznawanie specyfiki pracy nauczyciela oraz systemu oświaty w Hiszpanii
  • pogłębianie znajomości języka angielskiego, w tym specjalistycznego
  • doskonalenie umiejętności nauczycielskich
  • poznawanie nowych metod nauczania
  • wzmacnianie współpracy międzynarodowej
  • nawiązywanie międzynarodowych kontaktów
Zajęcia odbywały się w szkole technicznej- średniej w Maladze pod nazwą Instituto Educación Secundaria La Rosaleda, gdzie na co dzień kształci się ponad 2 tyś młodych ludzi w różnych zawodach.
Nauczycielki miały także możliwość odwiedzenia placówki nieformalnej – stowarzyszenia społecznego ARRABAL-AID o charakterze non-profit, którego misją jest praca na rzecz pełnej integracji społecznej i zawodowej ludzi, zwłaszcza najsłabszych, poprzez działania wspierające w środowisku społecznym (lokalnym). Ich pomoc skierowana jest głównie do imigrantów, bezrobotnych oraz dzieci i młodzieży, którzy mają trudności w nauce lub mają potrzebę rozwijania swoich umiejętności po zajęciach szkolnych ze specjalistami, w ramach zajęć dodatkowych.
Panie odwiedziły także mury szkoły średniej - ogólnokształcącej, w której kształcił się sam Pablo Picasso smiley Podczas tego spotkania młodzież opowiadała w języku angielskim m.in. o sobie, szkole, Hiszpanii i jej mieszkańcach, miejscach wartych odwiedzenia w Maladze, o skojarzeniach z Polską i Polakami (zapytana o najbardziej sławnego Polaka – jednomyślnie odpowiadała, że to Robert Lewandowski smiley), zasadach działania projektu Erasmus+.
Każda wizyta, obserwacja pracy nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych w innym systemie oświaty, prowadzenie zajęć edukacyjnych, możliwość wymiany dobrych praktyk, dawała uczestnikom mobilności wiele radości, możliwość współpracy w zespole międzynarodowym i wielokulturowym, ale przede wszystkim pozwoliła na rozwój zawodowy (w zakresie kompetencji komunikacyjnych, cyfrowych, językowych i zawodowych).

 
257255918_1261891067668663_4504882118248690839_n.jpg

257410524_1551672741862662_8010994864537132628_n.jpg

259528832_1268155190371110_1671550200958459708_n.jpg

260316419_3079079399046841_9145468546745848575_n.jpg

259246168_1064484974119384_9096742323838344881_n.jpg

259411053_433163771717438_5348875314503221366_n.jpg

260269145_1126667144533545_2208777140388113698_n.jpg

257943075_392834489217689_7110372898905506483_n.jpg

259515143_626472428386771_7364102560048156717_n.jpg

259624772_847725702572316_351384925944446344_n.jpg

259624757_505225740466309_2459133395468781706_n.jpg

259745901_5568075153209409_6446583826641920606_n.jpg

Więcej zdjęć na FB

.

Typ: 
Zwykła