Skip to content Skip to navigation

Regulamin konkursu  „MISTRZYNI SZMBORSKA” nt. życia i twórczości Wisławy Szymborskiej

.
Regulamin konkursu  „MISTRZYNI SZMBORSKA” nt. życia i twórczości Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego.
 
 Organizator : Paweł Domzalski- nauczyciel języka polskiego
 
I. Cele konkursu:
a) popularyzowanie twórczości i wiedzy o życiu Wisławy Szymborskiej;
b) zainteresowanie uczniów poezją;
 
II. Zasady uczestnictwa:
a) konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas technikum (z wyjątkiem maturzystów) i branżowej szkoły I stopnia.
b) każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych;
c) konkurs będzie się składał z dwóch części:
1. Rozwiązanie zadań związanych z życiem i twórczością W. Szymborskiej.
2. Poprawne złożenie pociętego wcześniej utworu i zaprezentowanie go.
d) zgłoszenia na konkurs należy przekazać bibliotekarzowi p. Sylwii Czernatowicz – do 27.01.2023r.
 
III. Przebieg konkursu:
a) eliminacje klasowe – nauczyciel uczący typuje dwóch uczestników konkursu (zgłoszenia do 27.01.2023r.);
b) konkurs – 01.02.2023r. (rocznica śmierci noblistki) godz. 11.30 biblioteka szkolna.
c) rozstrzygnięcie – do 10.02.2023 r.
 
IV. Kryteria oceny:
Komisja w skład, której wchodzą:
- Sylwia Czernatowicz- nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
- Renata Paszko – dyrektor szkoły
- Paweł Domzalski- nauczyciel języka polskiego
Dokonuje oceny według następujących kryteriów:
- poprawności odpowiedzi w teście;
- poprawności „złożenia” tekstu;
- interpretacja tekstu,
- kultura słowa,
Suma punktów przyznanych za część pierwszą i drugą będzie decydować o wyborze zwycięzcy konkursu.
 
V. Nagrody dla laureatów:
Laureaci I,II,III miejsca otrzymają oceny celujące na poziomie 30% oraz dyplomy, pozostali oceny bardzo dobre z aktywności z języka polskiego.
 
VI. W załączeniu lista utworów, które będą wykorzystane w konkursie. Spis utworów na konkurs:
1. „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” z tomu „Pytania zadawane sobie” 1954.
2. „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej” z tomu „Wołanie do Yeti” 1957.
3. „Nic dwa razy” z tomu „Wołanie do Yeti” 1957.
4. „Wieczór autorski” z tomu „Sól” 1962.
5. „Przy winie” z tomu „Sól” 1962.
6. „Sto pociech” z tomu „Sto pociech” 1967.
7. „Wszelki wypadek” z tomu „Wszelki wypadek” 1972.
8. „Życie na poczekaniu” z tomu „Wielka liczba” 1976.
9. „Nic darowane” z tomu „Ludzie na moście” 1986.
10.„Schyłek wieku” z tomu „Ludzie na moście” 1986.
11. „Pisanie życiorysu” z tomu „Ludzie na moście” 1986.
12. „O śmierci bez przesady” z tomu „Ludzie na moście” 1986.
13. „Miłość od pierwszego wejrzenia” z tomu „Koniec i początek” 1993.
14. „Kot w pustym mieszkaniu” z tomu „Koniec i początek” 1993.
15. „Trochę o duszy” z tomu „Chwila” 2002.
16. „W zatrzęsieniu” z tomu „Chwila” 2002.
17. „Chwila” z tomu „Chwila” 2002.
18. „Nieobecność” z tomu „Dwukropek” 2005.
19. „Labirynt” z tomu „Dwukropek” 2005.
20. „Nieczytanie” z tomu „Tutaj” 2009.
Typ: 
Zwykła