Skip to content Skip to navigation

Rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w zakresie renowacji pokrycia dachowego

Szanowni Państwo.
W kwietniu 2024 roku rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w zakresie renowacji pokrycia dachowego budynku połączona z remontem konstrukcji stropu poddasza i więźby dachu, wykonaniem termoizolacji stropu, rozbiórką i ponownym ułożeniem pokryć dachowych, elementów odwodnienia i blacharki oraz roboty uzupełniające dotyczące kominów, stolarki okiennej na strychu budynków 6-7 przy ul. Komuny Paryskiej w ZSOiZ w Bolesławcu. Planowany czas zakończenia realizacji remontu to marzec 2025 roku.
Prace remontowe prowadzone są zgodnie z przepisami prawa budowlanego, rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.
Zgodnie z przepisami budynki szkoły corocznie kontrolowane są pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w kwestii przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Obiekty ZSOiZ są w pełni sprawne i gotowe do prowadzenia działalności oświatowej.
Szkoła stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniom i nauczycielom, teren prac remontowych został dokładnie odgrodzony i oznakowany. Prace prowadzone na wysokościach zostały właściwe zabezpieczone.
Prowadzone prace nie zagrażają zdrowiu uczniów i pracowników.
Z poważaniem
dyrekcja i grono pedagogiczne

 

Typ: 
Zwykła