Skip to content Skip to navigation

ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

            25 lutego 2022 r. o godzinie 15.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu  rozpoczynają się bezpłatne kursy kwalifikacyjne, dzięki którym można zdobyć nowy zawód. Kursy te przeznaczone są dla osób pełnoletnich- bezrobotnych, pracujących, studiujących, mających wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe oraz obcokrajowców.
Nauka na kursach jest bezpłatna.
Słuchacz, po ukończonym kursie, otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę
i umiejętności. Będzie miał również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 
Zajęcia o charakterze praktycznym będą prowadzone stacjonarnie, a teoretyczne częściowo
on-line.
 Rozpoczęcie kursów- 25.02.2022 r. godz.15.00:
-EKA.04 „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”-sala nr 14;
-EKA.07 „Prowadzenie rachunkowości”-sala nr 25.
 
Osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami zapraszamy do składania deklaracji lub przyjścia na pierwsze zajęcia 25.02.2022 r.
 

Typ: 
Zwykła