Skip to content Skip to navigation

Rozstrzygnięcie konkursu z języka niemieckiego "Umweltfreundlich leben"

.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego wzięli udział w konkursie z języka niemieckiego "Umweltfreundlich leben". Konkurs miała na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych i  zachowań prośrodowiskowych, a zarazem utrwalenie i poszerzenie zasobów leksykalnych z języka niemieckiego dotyczących tego obszaru tematycznego.
Prace w formie plakatu  należało połączyć z opisem w języku niemieckim. Oceniane było zastosowanie języka niemieckiego (leksyka i poprawność), estetyka wykonania, kreatywność. A to laureaci konkursu:
I m. zajęła Zuzanna Orlak kl. 3 PGH
II m. Magdalena Pikuła kl. 3 PGH
III m. Weronika Zator kl.  3 GTE
 
Na wyróżnienie zasługują również prace uczennic: Sandry Bińczyckiej  kl.  4 THS oraz Agnieszki Antoniewicz kl. 3 PGH.
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

 
dfdfdf.jpg

ghghghg.jpg

fdfdfd.jpg

fgfgfgfgfgf.jpg
.

Typ: 
Zwykła