Skip to content Skip to navigation

Spotkanie autorskie z Mariuszem Świdrem promujące historię i kulturę ziem wschodnich II RP, które po II wojnie światowej zostały odłączone od Polski

.

Uczniowie klasy 4TEE i 3GTE z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu po raz kolejny wzięli udział w spotkaniu promującym historię i kulturę ziem wschodnich II RP, które po II wojnie światowej zostały odłączone od Polski.
Dnia 9 grudnia (czwartek) spotkanie poświęcone było Polakom, którzy współtworzyli historię Rosji. Mariusz Świder, autor książki „Jak budowaliśmy Rosję”, opisał w niej z innej niż dominująca perspektywy, relacje polsko-rosyjskie. Przedstawił sylwetki wielu Polaków i osób mających polskie korzenie, którzy mieszkali w Rosji (czasem dobrowolnie, czasem z przymusu) i postanowili włączyć się w gospodarkę, życie kulturowe, polityczne i społeczne rosyjskiego społeczeństwa.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Tadeusza Samborskiego, prezesa Stowarzyszenia „Krajobrazy” w Legnicy. Współorganizatorami byli: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu.

 
264133221_3072676262988300_3936121686645919198_n.jpg

20211209_120440.jpg

20211209_120447.jpg

20211209_121243.jpg

20211209_131645.jpg

20211209_1320331.jpg

 

 

Typ: 
Zwykła