Skip to content Skip to navigation

Spotkanie maturzystów ZSOiZ z funkcjonariuszami Straży Granicznej

.

17 marca 2023 roku odbyło się spotkanie maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu z przedstawicielami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Zgorzelcu. Inicjatywa pozwoliła młodzieży zrozumieć, jak działa ta instytucja oraz jakie są jej zadania i cele.
Straż Graniczna to instytucja, która jest odpowiedzialna za ochronę granic państwowych oraz walkę z przestępczością transgraniczną. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na granicach oraz ochrona życia i zdrowia ludzi. Dlatego też straż graniczna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego kraju i jego obywateli.
Spotkanie było doskonałą okazją do poznania codziennej pracy strażników granicznych, a także do zadawania pytań i zdobywania informacji na temat różnych dziedzin jej działalności (walka z przemytem, przestępczością zorganizowaną oraz nielegalną migracją). Uczniowie dowiedzieli się, jakie są wymagania, by zostać funkcjonariuszem straży granicznej, jakie szkolenia i testy trzeba ukończyć, jakie są najważniejsze zadania tej służby, jakie przestępstwa są zwalczane, a także jakie są wyzwania i trudności, które niesie ze sobą praca w tej instytucji. Przedstawiciele Straży Granicznej opowiedzieli o swoich doświadczeniach i realiach pracy, dzięki czemu młodzi ludzie mieli szansę poznać tę instytucję z bliższej perspektywy.
Warto podkreślić, że takie spotkania maturzystów z przedstawicielami Straży Granicznej to nie tylko cenny element edukacji, ale również doskonała okazja do zachęcania młodych ludzi do rozważenia kariery w służbie mundurowej. Uczniowie zostali zapoznani m.in z etapami procesu rekrutacji do Straży Granicznej oraz warunkami płacy. Spotkanie to bez wątpienia było ciekawym krokiem do naprowadzenia niezdecydowanych maturzystów na właściwą ścieżkę ich kariery zawodowej.
2_42.jpg

3_46.jpg

IMG20230317112331 (Copy).jpg

IMG20230317112358_01 (Copy).jpg

IMG20230317112416 (Copy).jpg

IMG20230317112519 (Copy).jpg

IMG20230317112527 (Copy).jpg

IMG20230317112724 (Copy).jpg

IMG20230317112814 (Copy).jpg

.

Typ: 
Zwykła