Skip to content Skip to navigation

Spotkanie w ramach projektu „Złote szkoły NBP”

.

20 marca 2023 r. gościli u nas w szkole przedstawiciele banku BNP Paribas oddział we Wrocławiu: Pan Maciej Młynarz i Pan Arkadiusz Zmyślony. Panowie przeprowadzili wykład na temat:
  • kreacji pieniądza na rynku,
  • systemów rozliczeń,
  • transferu środków pieniężanach.
 
Spotkanie uczniów klas w zawodzie technik ekonomista zakończyło działania związane z realizacją projektu „Złote Szkoły NBP”.
W tym roku szkolnym w ZSOiZ już kolejny raz realizowany jest program edukacyjny Narodowego Banku Polskiego pod tytułem „Złote szkoły NBP”.  Jest to już III edycja  Złotych Szkół NBP, w tym roku temat przewodni brzmi „Poznajemy Bank Centralny
Dlatego w szkole zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna to dziesięciu uczniów z klasy 2PTE oraz 2 nauczycieli: Pani Roksana Śliwińska i Jolanta Mazur.

Od lutego Drużyna opracowuje pomysły na wykonanie 3 zadań, które następnie przeprowadza w szkole.

Zadanie 1: Lekcja z ekonomią

Zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji na temat „Poznajemy bank centralny” w ramach 2 przedmiotów. Lekcje miały charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyły tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcje przeprowadzone były przez dwóch nauczycieli różnych przedmiotów. Na lekcji zawodowej  prowadzonej przez Panią Roksanę Śliwińską uczniowie dowiedzieli się, czym bank centralny różni się od innych banków oraz jaką rolę pełni NBP w polskim systemie bankowym, a na lekcji chemii prowadzonej przez Panią Agnieszkę Śliwę  poznali zabezpieczenia polskich banknotów i sprawdzili, z czego zrobione są monety.

Zadanie 2: Warsztat uczniowski

Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które dotyczyły tematu „Poznajemy bank centralny”. Warsztat był  poprowadzony z wykorzystaniem metody lekcji odwróconej, z użyciem materiałów edukacyjnych takich jak np. prezentacja, karty pracy. Przy przygotowaniu warsztatu uczniowie mieli wsparcie opiekuna merytorycznego, którym była Pani Roksana Śliwińska.

Zadanie 3: to Debata szkolna

Zadanie  realizowane 20 marca 2023, którego gospodarzami była klasa 2PTE. Debata oksfordzka na temat „Poznajemy bank centralny” z zaangażowaniem społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości.  
Debata oksfordzka to szczególny, sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna mieć postać zdania oznajmującego. Temat dzisiejszej debaty Wejście Polski do strefy EURO. W debacie oksfordzkiej drużyny są czteroosobowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić. Co istotne, tezę podaje się drużynom kilka dni lub tygodni przed debatą. Po co? By każda z ekip mogła merytorycznie przygotować się do dyskusji. Tutaj liczą się konkrety: definicje, fakty i statystyki. Debatą kieruje Marszałek, przy pomocy Sekretarza. To on udziela głosu kolejnym osobom z drużyny propozycji i opozycji. Jako pierwszy zabiera głos pierwszy mówca strony propozycji, po nim – pierwszy mówca opozycji. Następnie głos wraca do opozycji – teraz jest czas drugiego mówcy, po nim wypowiada się drugi mówca opozycji itd. Każdy z członków drużyny ma przy tym określoną rolę.
Każdy z mówców ma na swoje wystąpienie 3 minuty.  Strony mogą zadawać sobie pytania, głosu osobom, które chcą zapytać lub coś dodać, udziela Marszałek, który za chwilę przedstawi regulamin.
Po debacie przeprowadzone zostało głosowanie publiczności. Poznaliśmy również decyzję ekspertów. Wynik głosowania okazał się bardzo wyrównany. Poziom merytoryczny i perfekcyjne przygotowanie młodych mówców sprawiły,  że debata była bardzo wysoko oceniona przez naszych ekspertów i publiczność.
Młodzież dyskutowała ze sobą z zachowaniem zasad kultury oraz poprawności językowej, używała tylko argumentów rzeczowych i merytorycznych. Po skończonej wymianie zdań strony podały sobie ręce i dziękowały za ciekawą dyskusję, nawet jeżeli w dalszym ciągu nie były przekonane do stanowiska swojego rozmówcy.
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w dzisiejszy wykład i debatę, szczególnie ekspertom oraz Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ZSOiZ
 
Publiczność po debacie wypowiadała się w sposób następujący:
  • debata nauczyła mnie lepszego, pełniejszego argumentowania swojego stanowiska w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
  • debata pokazała mi, jak umiejętności merytoryczne wpływają na odbiorców wypowiedzi; odkryliśmy, że za pomocą odpowiednich chwytów można nas przekonać do czegoś, z czym się nie zgadzamy,
  • poszerzyliśmy swoje horyzonty oraz wiedzę dzięki społecznej tematyce debaty,
  • przekonaliśmy się, że można ze sobą kulturalnie i rzeczowo dyskutować – bez agresji, argumentów ad personam, z szacunkiem dla rozmówcy i jego poglądów, często odmiennych od naszych
 
Typ: 
Zwykła