Skip to content Skip to navigation

Szkoła bierze udział w badaniu i kampanii dot. zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród ludzi młodych.

.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego bierze udział w ogólnopolskim projekcie "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym", który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. Strategicznym partnerem całej akcji i główną platformą działań komunikacyjnych jest TikTok. MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.Głównym kanałem kampanii jest profil MŁODE GŁOWY na TikToku (@mlode_glowy), gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, a także odbywają się dyżury ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników.
Wkrótce uczniowie zostaną zaproszeni do udziału w ankiecie. Ankieta będzie w pełni anonimowa, a czas jej wypełnienia to ok. 30 minut,
W razie pytań proszę kierować się do pani Edyty Chomiaczewskiej, koordynator projektu w ZSOiZ.
 
Tutaj można przeczytać więcej na temat projektu: https://mlodeglowy.pl/
MLODE-GLOWY_grafika-scaled.jpg
Typ: 
Zwykła