Skip to content Skip to navigation

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

21.06.2024 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych otrzymał certyfikat Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo. Jest to innowacyjny program edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Koordynatorem ogólnopolskim jest dr Maciej Dębski, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, natomiast koorydnator w ZSOiZ to Edyta Chomiaczewska.
DbamOMójZasięg1.jpg

 

Typ: 
Zwykła