Skip to content Skip to navigation

Szkolenie dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Sucharskiego

.

W terminie od 3 do 7 lipca 2023r. odbyło się szkolenie dla 6 osobowej grupy nauczycieli z naszej placówki w stolicy Włoch. Szkolenie odbywało się w ramach projektu Erasmus+ o nazwie „Kompetentny nauczyciel przyszłości ”, którego autorem i koordynatorem była pani Emilii Radlak.
Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności w języku angielskim, w zakresie różnych kompetencji:
  1. „Effective career planning strategies” – panie Emilia Radlak oraz Anna Nowak, 
  2. „Flipped learning approach” – panie Magdalena Zeszutek oraz Jolanta Płotnicka,
  3. „Distance education methods for teachers” – panie Danuta Jarosz oraz Edyta Chomiaczewska.
Projekt zakładał tworzenie sieci współpracy, programów kształcenia i szkolenia nauczycieli w obszarach priorytetowych UE (cyfryzacja, włączanie społeczne, zrównoważony rozwój), współpracę międzynarodową szkół, wymianę doświadczeń, metod, wiedzy, mobilności w celu prowadzenia wspólnych zajęć, tworzenie bazy wiedzy dot. kwestii związanych z Unią Europejską.
Projekt realizowany był we współpracy z Sherlockedu.
Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą naszym nauczycielom na efektywniejszą pracę
w nowym roku szkolnym 2023/24.

 
356324092_660989216067566_646476237708086892_n.jpg

354199144_3050169778446532_6760462346267387463_n.jpg

356386312_621546323413503_41964362458881612_n.jpg

356380328_1542252232970298_4360949955388596819_n.jpg

356322091_235235029344510_7166327349465108808_n.jpg

356318194_175388768867576_4666996308299385646_n.jpg

.

Typ: 
Zwykła