Skip to content Skip to navigation

Szkolenie nauczycieli w ramach Erasmus+

.

W dniach od 21 do 25 sierpnia 2023 r. kolejna grupa na nauczycieli ZSOiZ uczestniczyła w szkoleniu w ramach projektu Erasmus+ o nazwie „Kompetentny nauczyciel przyszłości ”, którego autorem i koordynatorem była pani Emilia Radlak. Szkolenie odbyło się we Włoszech w Rzymie.
Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności w języku angielskim, w zakresie różnych kompetencji:
  • „Zarządzanie konfliktem i zapobieganie przemocy cyber-fizyko-emocjonalnej” – panie Jolanta Mazur i Roksana Śliwińska,
  • „Blended Learning – dostosowanie nauczania mieszanego do tradycyjnych metod kształcenia” – pani Lucyna Hajduk i pan Adrian Graczyk,
  • „Włączenie modelu nauczania STEM w edukację szkolną” – pani Marta Goss i Agnieszka Kamińska Zdunek .
Projekt zakładał tworzenie sieci współpracy, programów kształcenia i szkolenia nauczycieli w obszarach priorytetowych UE (cyfryzacja, włączanie społeczne, zrównoważony rozwój), współpracę międzynarodową szkół, wymianę doświadczeń, metod, wiedzy, mobilności w celu prowadzenia wspólnych zajęć, tworzenie bazy wiedzy dot. kwestii związanych z Unią Europejską.
Projekt realizowany był we współpracy z Sherlockedu.
Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą naszym nauczycielom na efektywniejszą pracę w nowym roku szkolnym 2023/2024.

 
Zdjęcie WhatsApp 2023-08-29 o 07.54.581.jpg

.

Typ: 
Zwykła