Skip to content Skip to navigation

SZPIKOLADA w mundurze

.

"Szpikolada” to przedsięwzięcie o charakterze charytatywno-edukacyjnym. Jest ono realizowane przez nauczyciel i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, przedstawicieli Fundacji DKMS, Komendę Powiatową Policji w Bolesławcu, Państwową Straż Pożarną w Bolesławcu, 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bolesławcu.

"Szpikolada w Mundurze” odbędzie się 15 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

W trakcie przedsięwzięcia odbywać się będzie rejestracja dawców szpiku, spotkania i prezentacje poświęcone tematyce transplantacji tkanek i narządów.

Cele przedsięwzięcia to przede wszystkim poszerzenie wiedzy uczniów i mieszkańców miasta i powiatu na temat  chorób krwi i znaczenia krwiodawstwa dla procesu leczenia tych chorób. "Szpikolada” ma na celu również poszerzenie bazy potencjalnych  zarejestrowanych dawców szpiku w powiecie bolesławieckim.

"Szpikolada” promuje krwiodawstwo w środowisku miasta i powiatu oraz uwrażliwia uczniów na otaczające ich środowisko, jego potrzeby i oczekiwania

Cele:

 1.  Poszerzenie wiedzy uczniów i mieszkańców miasta i powiatu na temat  chorób krwi i znaczenia krwiodawstwa dla procesu leczenia tych chorób.

2.  Rozszerzenie bazy potencjalnych  zarejestrowanych dawców szpiku w powiecie bolesławieckim.

3.  Organizacja akcji krwiodawstwa i jego promocja w środowisku miasta  i powiatu.

4. Uwrażliwienie uczniów na otaczające ich środowisko, jego potrzeby i oczekiwania.

 
Typ: 
Zwykła