Skip to content Skip to navigation

Uczniowie klasy 4PTE i 4 GTE uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Inspektorów Pracy z Wrocławia

.

Dnia 7 października 2022 r. uczniowie klasy 4PTE i 4 GTE uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Inspektorów Pracy z Wrocławia.
 
Spotkanie odbyło się   w ramach projektu „Kultura bezpieczeństwa”, w którym szkoła bierze udział już 3 raz.  Jest to program edukacyjny realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych.
  
 Cele programu
 
Podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów powyżej 15 roku życia oraz studentów (w szczególności kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie) oraz studentów (w szczególności kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie).
Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.
 
 Jak działa program?
 
Program jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z kuratoriami oświaty i zainteresowanymi szkołami ponadpodstawowymi, samorządami oraz partnerami społecznymi. Do skorzystania z wiedzy i doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy zapraszane są również uczelnie wyższe. Nauczyciele, którzy zgłaszają gotowość udziału w programie, objęci są szkoleniami Państwowej Inspekcji Pracy. Szkoła otrzyma również bezpłatne materiały edukacyjne
 
W ramach projektu przeprowadzony zostanie również konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego honorowy patronat objął Minister Edukacji i Nauki. Z ramienia szkoły koordynatorem projektu i organizatorem konkursu jest Pani Jolanta Mazur – nauczyciel przedmiotów zawodowych. O szczegółach konkursu uczniowie zostaną poinformowania w późniejszym terminie. 

 
KultBezp logo.jpg

IMG-20221014-WA0000.jpg

IMG-20221014-WA0001.jpg

.

 
Typ: 
Zwykła