Skip to content Skip to navigation

Uroczysta inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

.
1 września 2021 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Z uwagi na stan epidemii w tym roku nie odbyło się tradycyjne spotkanie całej społeczności szkoły w sali gimnastycznej. Uczniowie klas pierwszych i drugich zostali przywitani przez swoich wychowawców w wyznaczonych wcześniej salach lekcyjnych. W szczególny sposób przywitane zostały klasy trzecie i czwarte, dla których krótką uroczystość przygotowali uczniowie klasy 2 technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką pani Marty Goss.
Uroczysty apel na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Montaż słowno-muzyczny poświęcony 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej przybliżył tamte tragiczne wydarzenia. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor ZSOiZ Renata Paszko, która przywitała w serdecznych słowach uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, złożyła życzenia współpracownikom, rodzicom oraz władzom Powiatu Bolesławieckiego, zapewniając o wsparciu i owocnej współpracy a uczniom życzyła aby w pełni korzystali z możliwości, które oferuje szkoła i aktywnie włączyli się w jej życie. Pani Dyrektor Renata Paszko przeczytała także list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka skierowany do uczniów certyfikowanych klas mundurowych.
Z kolei Pan Stanisław Chwojnicki- członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego przywitał nową panią Dyrektor i złożył życzenia całej społeczności szkolnej.
.
2 (Copy).JPG

7 (Copy).JPG

9 (Copy).JPG

12 (Copy).JPG

17 (Copy).JPG

19 (Copy).JPG

22 (Copy).JPG

25 (Copy).JPG

26 (Copy).JPG

27 (Copy).JPG

23 (Copy).JPG

28 (Copy).JPG

29 (Copy).JPG

30 (Copy).JPG

31 (Copy).JPG

35 (Copy).JPG

36 (Copy).JPG

32 (Copy).JPG

37 (Copy).JPG

38 (Copy).JPG

.

Typ: 
Zwykła