Skip to content Skip to navigation

Uroczyste wręczenie certyfikatów poświadczających ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego:  EKA.07 „Prowadzenie rachunkowości”

.
W dniu 12 kwietnia 2024 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów poświadczających ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego:  EKA.07 „Prowadzenie rachunkowości”. 
W trzysemestralnym kursie uczestniczyły osoby już aktywne zawodowo oraz osoby uczące się, które pragnęły poszerzyć swoje kompetencje, zdobyć nowy zawód, posiąść nowe umiejętności lub ciekawie spędzić czas.
Przed słuchaczami jeszcze ważne wydarzenie w czerwcu- egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik rachunkowości. Życzymy udanej sesji i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych kursach!

Zdjecie9.jpg

Zdjecie8.jpg

Zdjecie5.jpg

Zdjecie4.jpg

Zdjecie6.jpg

Zdjecie3.jpg

Zdjecie7.jpg

Zdjecie2.jpg

Zdjecie1.jpg

.

Typ: 
Zwykła